Usługi prawne dla firm delegujących pracowników za granicę oraz zatrudniających cudzoziemców.

Wnieś o darmową konsultację.

TRANSGRANICZNE DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW:

Delegowanie pracowników do krajów Unii Europejskiej umożliwia świadczenie usług na rzecz podmiotów z innych krajów członkowskich UE przez podmiot mający swoją siedzibę w innym kraju niż podmioty, na rzecz których świadczy on usługi. Polskie firmy są liderem w delegowaniu pracowników do państw członkowskich UE. Najwięcej pracowników delegowanych jest do Niemiec, Francji i Belgii.

Pracownik delegowany to pracownik wykonujący pracę o charakterze czasowym na terenie innego państwa będącego członkiem UE. W przypadku delegowania pracowników niezbędna jest znajomość obowiązujących regulacji prawnych oraz świadomość praw i obowiązków spoczywających zarówno na pracowniku jak i pracodawcy.

Przedsiębiorcy delegujący pracowników do innych krajów UE delegują ich na podstawie formularza A1. Formularz A1 jest dokumentem, dzięki któremu pracownik delegowany podlega przez cały okres delegowania ustawodawstwu polskiemu. Dzięki temu w przypadku pracownika delegowanego nie ma potrzeby odprowadzania za niego składek z tytułu ubezpieczeń społecznych w kraju, do którego został on oddelegowany.

Świadczymy m in. następujące usługi w tematyce transgranicznego delegowania pracowników:
- Pomoc w sporach z ZUS (dotyczących m.in. odmawiania poświadczania formularza A1)
- Konsultacje pisemne i ustne dla firm delegujących
- Przygotowanie dokumentacji dla pracowników delegowanych
- Audyt w zakresie delegowania pracowników za granicę
- Doradztwo w zakresie sporów z pracownikami delegowanymi
- Stała obsługa w zakresie delegowania pracowników