Kompleksowa obsługa firm
delegujących pracowników za granicę
oraz zatrudniających cudzoziemców

TRANSGRANICZNE
DELEGOWANIE
PRACOWNIKÓW

DELEGOWANIE OPIEKUNEK
OSÓB STARSZYCH
W RAMACH
ŚWIADCZENIA USŁUG

ZAŁÓŻ WŁASNĄ
FIRMĘ DELEGUJĄCĄ
OPIEKUNKI OSÓB
STARSZYCH DO NIEMIEC

KRAJOWA I TRANSGRANICZNA
DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
PRACY TYMCZASOWEJ

DELEGOWANIE
PRACOWNIKÓW
DO HOLANDII

OCHRONA
DANYCH OSOBOWYCH
NA PŁASZCZYŹNIE
MIĘDZYNARODOWEJ

SPÓŁKI
HANDLOWE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NA PŁASZCZYŹNIE MIĘDZYNARODOWEJ: 


Jak delegować pracowników bez naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych? Pytanie to powinni zadawać sobie wszyscy przedsiębiorcy, którzy delegują personel do pracy za granicą.
Rok 2018 to rok, w którym zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE. Powyższe rozporządzenie zwane w skrócie RODO stanowi spore wyzwanie dla przedsiębiorców, gdyż wnosi ono wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych, a za jego nieprzestrzeganie grożą wysokie kary (nawet do 20 mln euro). 
 
W związku z problematyką RODO proponujemy naszym Klientom następujące modele współpracy:
  1. Wersja pełna: audyt obecnego stanu ochrony danych osobowych w podmiocie, stworzenie/aktualizacja dokumentacji w celu dostosowania jej do wymogów RODO, przeprowadzenie szkolenia dla personelu, bieżące świadczenie usług inspektora ochrony danych, zapewnienie punktu konsultacyjnego, okresowe szkolenie i audyt (kilka razy w roku).
     
  2. Wersja pośrednia: audyt obecnego stanu ochrony danych osobowych w podmiocie, stworzenie/aktualizacja dokumentacji w celu dostosowania jej do wymogów RODO, przeprowadzenie szkolenia dla personelu. 
     
  3. Wersja podstawowa: stworzenie dokumentacji dostosowanej do wymogów RODO. 
     
  4. Zapewnienie konsultacji w razie potrzeby.