Kompleksowa obsługa firm
delegujących pracowników za granicę
oraz zatrudniających cudzoziemców

TRANSGRANICZNE
DELEGOWANIE
PRACOWNIKÓW

DELEGOWANIE OPIEKUNEK
OSÓB STARSZYCH
W RAMACH
ŚWIADCZENIA USŁUG

ZAŁÓŻ WŁASNĄ
FIRMĘ DELEGUJĄCĄ
OPIEKUNKI OSÓB
STARSZYCH DO NIEMIEC

KRAJOWA I TRANSGRANICZNA
DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
PRACY TYMCZASOWEJ

DELEGOWANIE
PRACOWNIKÓW
DO HOLANDII

OCHRONA
DANYCH OSOBOWYCH
NA PŁASZCZYŹNIE
MIĘDZYNARODOWEJ

SPÓŁKI
HANDLOWE

TRANSGRANICZNE DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW:


Delegowanie pracowników do krajów Unii Europejskiej umożliwia świadczenie usług na rzecz podmiotów z innych krajów członkowskich UE przez podmiot mający swoją siedzibę w innym kraju niż podmioty, na rzecz których świadczy on usługi. 
Polskie firmy są liderem w delegowaniu pracowników do państw członkowskich UE. Najwięcej pracowników delegowanych jest  do Niemiec, Francji i Belgii.
 
Pracownik delegowany to pracownik wykonujący pracę o charakterze czasowym na terenie innego państwa będącego członkiem UE. 
W przypadku delegowania pracowników niezbędna jest znajomość obowiązujących regulacji prawnych oraz świadomość praw i obowiązków spoczywających zarówno na pracowniku jak i pracodawcy. 
 
Przedsiębiorcy delegujący pracowników do innych krajów UE delegują ich na podstawie formularza A1. Formularz A1 jest dokumentem, dzięki któremu pracownik delegowany podlega przez cały okres delegowania ustawodawstwu polskiemu. Dzięki temu w przypadku pracownika delegowanego nie ma potrzeby odprowadzania za niego składek z tytułu ubezpieczeń społecznych w kraju, do którego został on oddelegowany. 
 
Świadczymy m in. następujące usługi w tematyce transgranicznego delegowania pracowników:
 
- Pomoc w sporach z ZUS (dotyczących m.in. odmawiania poświadczania formularza A1)
- Konsultacje pisemne i ustne dla firm delegujących 
- Przygotowanie dokumentacji dla pracowników delegowanych
- Audyt w zakresie delegowania pracowników za granicę
- Doradztwo w zakresie sporów z pracownikami delegowanymi
- Stała obsługa w zakresie delegowania pracowników